کد خبر: 13861تاریخ انتشار : ۱۱:۳۱:۰۸ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

مدیران فارس کارهای کارشناسانه انجام دهند/ مدیریت پزشکی تقویت شود

مدیران فارس کارهای کارشناسانه انجام دهند/ مدیریت پزشکی تقویت شود

مدیران فارس کارهای کارشناسانه انجام دهند/ مدیریت پزشکی تقویت شود


مدیران فارس کارهای کارشناسانه انجام دهند/ مدیریت پزشکی تقویت شود