کد خبر: 236تاریخ انتشار : ۶:۳۶:۱۹ - جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶

مدیران فارس برای ایجاد اشتغال برنامه کاربردی ارائه کنند