کد خبر: 11972تاریخ انتشار : ۱۲:۰۴:۴۷ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدارس کارآفرینی در مساجد شیراز راه اندازی می شود

مدارس کارآفرینی در مساجد شیراز راه اندازی می شود

مدارس کارآفرینی در مساجد شیراز راه اندازی می شود


مدارس کارآفرینی در مساجد شیراز راه اندازی می شود