کد خبر: 11762تاریخ انتشار : ۱۶:۳۳:۲۰ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

مخالفت مردم کازرون با تخریب اموال عمومی #نه به هنجارشکنی

مخالفت مردم کازرون با تخریب اموال عمومی
#نه به هنجارشکنی

مخالفت مردم کازرون با تخریب اموال عمومی #نه به هنجارشکنی


مخالفت مردم کازرون با تخریب اموال عمومی
#نه به هنجارشکنی