کد خبر: 13952تاریخ انتشار : ۹:۳۶:۰۵ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

محکومیت میلیاردی قاچاقچی تلفن همراه

محکومیت میلیاردی قاچاقچی تلفن همراه

قاچاقچی تلفن همراه به جریمه ۳ میلیاردی و ضبط کالا محکوم شد.


قاچاقچی تلفن همراه به جریمه ۳ میلیاردی و ضبط کالا محکوم شد.