کد خبر: 13087تاریخ انتشار : ۱۱:۱۸:۱۶ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

محفل جزء‌ خوانی قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان

محفل جزء‌ خوانی  قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان

محفل جزء‌ خوانی قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان


محفل جزء‌ خوانی قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان