کد خبر: 13142تاریخ انتشار : ۱۱:۱۸:۱۶ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

محفل جزء‌ خوانی قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان، ساری، قم

محفل جزء‌ خوانی  قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان، ساری، قم

محفل جزء‌ خوانی قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان، ساری، قم


محفل جزء‌ خوانی قرآن کریم – بیرجند، شیراز، گرگان، ساری، قم