کد خبر: 14118تاریخ انتشار : ۱۱:۵۵:۲۰ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

متخلفان شکار در دام

متخلفان شکار در دام

متخلفان شکار در قیر و کارزین دستگیر شدند.

متخلفان شکار در قیر و کارزین دستگیر شدند.