کد خبر: 6324تاریخ انتشار : ۱۵:۱۱:۰۲ - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

مبارزه با آفت سِن گندم در شهرستان جهرم

مبارزه با آفت سِن گندم در شهرستان جهرم

طرح مبارزه با آفت سن گندم در جهرم آغاز شد.


طرح مبارزه با آفت سن گندم در جهرم آغاز شد.