وی ادامه داد: کسی که از جرگه اصلاح طلبان است و تأیید شدنش در انتخابات نیز با فشار نماینده اصلاح طلب شیراز در مجلس شورای اسلامی محقق گردیده و بعد به یکباره پیمانکاری که سالها مسئولیت ترمیم تصاویر شهداء در شیراز را به عهده داشته و از سال ۹۰ تا کنون سابقه و تجربه کافی را داشته، حذف و پیمانکاری را برای این امر به کار می گیرند که عملاً هیچگونه تجربه و سابقه ای نداشته و فقط به خاطر نسبت سببی به یکی از اعضای شورای شهر به این پیمان گمارده می شود.
این فعال اجتماعی در ادامه تصریح کرد:  وقتی به این زنجیره نگاهی بیاندازیم که یک عضو شورای شهر پیمانکار معرفی می کند و به ازای هر ستون ۵۰ هزار تومان پول بابت پایین آوردن تصاویر پرداخت می کند و بعد از آن بابت بالا بردن تصاویر نیز هزینه جدا محاسبه می کنند؛ درصورتی که باید اول عکس جدید آماده شود و همزمان با پایین آوردن عکس قدیمی عکس جدید نصب شود؛ در نتیجه اینگونه استنباط می شود که خواسته یا ناخواسته و با برنامه ریزی دستهای پنهان عملاً با این کار حساسیت جامعه را می سنجند تا ببینند آیا هنوز حساسیتی نسبت به شهداء  وجود دارد یا خیر؟
حساسیت سنجی از جامعه؛ گام نخست برخی جریانات برای حذف سپاه
رئیس شورای عالی بسیج کارمندان فارس اذعان داشت: این مسائل اولین بار نیست که در تاریخ این نظام اتفاق افتاده و آخرین بار هم نخواهد بود؛ اگر اینها این کارها را به همین منوال جلو ببرند و کسی یا کسانی سر راهشان قرار نگیرند و یا به نوعی این گونه حرکاتشان را تدریجی پیاده کنند؛ یعنی حساسیت مردم را به صورت تدریجی پایین بکشند در انتهای راه، عملاً شهداء را با این طرز تفکرها تقدس زدایی می کنند و شاید یک روزی هم برسد که شهداء را از قبر بیرون کشیده و محاکمه؛ درست همان کاری که صدام انجام می داد…
مهدیار با اشاره به پس زمینه های افکار سیاسی اصلاح طلبان به خصوص اصلاح طلبان تندرو تأکید کرد: آنها اساساً به دنبال حذف سپاه هستند و چون تا الان نتوانسته اند به هدفشان برسند لذا در حرکت جدیدی ابتدا از شهداء و در امتداد آن از سپاه و بسیج تقدس زدایی می کنند تا بتوانند در انتهای مسیر رسماً حذف سپاه که خواسته اول جهان استکبار و به خصوص آمریکا و اسرائیل است را رقم بزنند.
وی افزود: همین اتفاقات است که مقدمه ای خواهد شد برای حذف سپاه، که برخی افراد و مدیران نیز خواسته یا ناخواسته در زمین خودی، اما برای دشمنِ امنیت و خاک و ناموس کشور، بازی می کنند.
رئیس شورای عالی بسیج کارمندان فارس بیان داشت: مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در شهرداری شیراز به تازگی منصوب شده و شاید اصلاً در جریان این مسائل نبوده و صرفاً به عنوان یک مجری این کار را انجام داده است و پس از این واکنش ها رسماً عذرخواهی کرد اما ما این موضوع را رصد کرده و رها نمی کنیم چرا که جسارت به شهدا، خانواده های شهداء و عزت جامعه، چیزی نیست که اجازه دهیم کسی از آنها عبور کند و ما نیز از آن عبور نخواهیم کرد.
سکوت علماء؛ هموارسازی مسیر رسیدن به اهداف طراحان این حرکات شوم را رقم می زند
مهدیار با ابراز تأسف و نگرانی نسبت به سکوت علماء و فرهیختگان و نشان ندادن عکس العمل آنان در خصوص این اتفاق گفت: اینکه برخی آقایان زنگ بزنند و اظهار تأسف کنند اصلاً کافی نیست؛ آنها چطور می خواهند فرزند شهیدی را که تا دیروز تصویر پدرش بالای سر جامعه بوده و امروز زیر پای جامعه است را متقاعد کنند؟ چگونه می خواهند پاسخ اعتراض فرزند و مادر شهید را بدهند؟ جامعه، علماء و فرهیختگان باید در این مواقع تکان بخورند! برای این مسائل باید عکس العمل نشان بدهند!
وی تصریح کرد: وقتی این موضوع جسارت به شهداء را می بینیم و سکوت می کنیم و عکس العمل نشان نمی دهیم؛ طبیعتاً باید از فردا جسارت به تقدسات دیگر هم به تماشا بنشینیم…
مدیران شهرداری شیراز ضمن اعتراف به این اشتباه بزرگ، رسماً عذرخواهی کردند
رئیس شورای عالی بسیج کارمندان فارس در بخش دیگر سخنان خود به دیدارش با برخی مدیران شهرداری شیراز اشاره کرد و ابراز داشت: در این ارتباط آقایان به اشتباه خود پی بردند و رسماً عذرخواهی کردند و وعده جبران دادند که ما تا پایان موعد وعده داده شده منتظر می مانیم و آن وقت مطالبی را با ذکر اسامی برای روشن شدن اذهان عمومی منتشر خواهیم کرد.
مهدیار افزود: مقامات شهرداری گفته اند: نیاتشان خوب بوده ولی نوع اعمال آن ایراد داشته و نیز بد اجرا شده است و اجرای بد این امر را نیز به پیمانکار نسبت داده اند و در این جلسات مقامات شهرداری شیراز قول دادند که این کار را جبران و تطهیر کنند.
وی در خصوص طرح محله ای نمودن شهداء نیز بیان داشت: محله ای کردن شهداء خیلی خوب است، اما نافی این نیست که در بلوارهای اصلی شهر عکس شهدا نباشد چراکه فضای شهر شیراز فقط متعلق به شیراز نیست بلکه متعلق به همه دنیاست و از همه کشورها به شیراز می آیند؛ پس همه معابر، بولوارها و خیابانهای اصلی شهر هم باید به تصاویر شهداء مزین باشد.
تا سررسید موعد وعده هایشان منتظر می مانیم
رئیس شورای عالی بسیج کارمندان فارس ادامه داد: با توجه به اینکه مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری چند روزی بیش نیست که مدیریت این سازمان را به عهده گرفته اند، استنباط می شود که این کارها با آمدن ایشان همراه شده اما باید دید به قول هایی که به ما داده اند عمل می کنند یا واقعاً این حوادث از سر غرض واقع شده و عمدی بوده است؟ لذا تا سررسید موعد قول های آنان سکوت کرده و روند جبران این جسارت به شهداء و خانواده های شهداء را نظاره گر خواهیم شد و بعد از آن در جایگاه قضاوت نشسته و در خصوص افراد و عملکردشان داوری می کنیم.