کد خبر: 5783تاریخ انتشار : ۷:۵۸:۳۰ - چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

لزوم مصرف تغذیه صحیح در ایام نوروز

لزوم مصرف تغذیه صحیح در ایام نوروز

کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه شیراز بر لزوم مصرف صحیح تغذیه در ایام نوروز تاکید کرد.


کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه شیراز بر لزوم مصرف صحیح تغذیه در ایام نوروز تاکید کرد.