کد خبر: 13291تاریخ انتشار : ۱۳:۰۷:۰۰ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

لزوم صرفه جویی برای گذر از تابستان بدون خاموشی

لزوم صرفه جویی برای گذر از تابستان بدون خاموشی

۱۱۸ مگاوات برق، سهم استان فارس در کاهش مصرف تابستانی است.


۱۱۸ مگاوات برق، سهم استان فارس در کاهش مصرف تابستانی است.