کد خبر: 12621تاریخ انتشار : ۱۳:۲۲:۰۹ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

لزوم تسریع روند تکمیل خدمات بیمارستان حضرت فاطمة الزهرا(س) کوار

لزوم تسریع روند تکمیل خدمات بیمارستان حضرت فاطمة الزهرا(س) کوار

لزوم تسریع روند تکمیل خدمات بیمارستان حضرت فاطمة الزهرا(س) کوار


لزوم تسریع روند تکمیل خدمات بیمارستان حضرت فاطمة الزهرا(س) کوار