کد خبر: 12633تاریخ انتشار : ۱۴:۳۲:۳۰ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

لزوم انتقال آب از دریا برای احیای کشاورزی فارس

لزوم انتقال آب از دریا برای احیای کشاورزی فارس

لزوم انتقال آب از دریا برای احیای کشاورزی فارس


لزوم انتقال آب از دریا برای احیای کشاورزی فارس