کد خبر: 2408تاریخ انتشار : ۶:۴۸:۰۳ - پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

قیمت انواع میوه و تره بار ۳ اسفندماه سال ۱۳۹۶ در میادین فارس

قیمت انواع میوه و تره بار ۳ اسفندماه سال ۱۳۹۶ در میادین فارس

قیمت انواع میوه و تره بار روز پنج شنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در شیراز را مشاهده کنید.


قیمت انواع میوه و تره بار روز پنج شنبه ۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در شیراز را مشاهده کنید.