کد خبر: 11478تاریخ انتشار : ۱۱:۲۱:۵۹ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

قول مساعد وزیر بهداشت برای تسریع پروژه های درمانی فارس

قول مساعد وزیر بهداشت برای تسریع پروژه های درمانی فارس

قول مساعد وزیر بهداشت برای تسریع پروژه های درمانی فارس


قول مساعد وزیر بهداشت برای تسریع پروژه های درمانی فارس