کد خبر: 11811تاریخ انتشار : ۸:۲۱:۵۱ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

قهرمانی دونده فارس در لیگ طلایی دو و میدانی

قهرمانی دونده فارس در لیگ طلایی دو و میدانی

دونده فارسی در لیگ طلایی دو ومیدانی مردان بر سکوی نخست ایستاد.


دونده فارسی در لیگ طلایی دو ومیدانی مردان بر سکوی نخست ایستاد.