کد خبر: 5518تاریخ انتشار : ۹:۳۵:۳۲ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

قهرمانی بانوی ورزشکار فارس در مسابقات دوگانه کشور

قهرمانی بانوی ورزشکار فارس در مسابقات دوگانه کشور

در پایان این مسابقات ساناز پرهیزی در بخش انفرادی، قهرمان مسابقات دوگانه کشور شد.


در پایان این مسابقات ساناز پرهیزی در بخش انفرادی، قهرمان مسابقات دوگانه کشور شد.