کد خبر: 13999تاریخ انتشار : ۱۳:۴۴:۲۰ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

قلم خبرنگاران به نفع شیراز بچرخد/ بافت تاریخی ساماندهی شود

قلم خبرنگاران به نفع شیراز بچرخد/ بافت تاریخی ساماندهی شود

قلم خبرنگاران به نفع شیراز بچرخد/ بافت تاریخی ساماندهی شود


قلم خبرنگاران به نفع شیراز بچرخد/ بافت تاریخی ساماندهی شود