کد خبر: 1918تاریخ انتشار : ۶:۵۵:۰۰ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

قلع و قمع درختان در حریم درجه یک تخت جمشید

قلع و قمع درختان در حریم درجه یک تخت جمشید

حکم قضایی برچیده شدن درختکاری غیر مجازدر حریم درجه یک مجموعه جهانی تخت جمشید اجرا شد.


حکم قضایی برچیده شدن درختکاری غیر مجازدر حریم درجه یک مجموعه جهانی تخت جمشید اجرا شد.