کد خبر: 5886تاریخ انتشار : ۸:۱۸:۰۵ - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

قطع گاز در شهرک صنعتی شیراز

قطع گاز در شهرک صنعتی شیراز

جریان گاز در بخشی از شهرک صنعتی شیراز قطع است.


جریان گاز در بخشی از شهرک صنعتی شیراز قطع است.