کد خبر: 12422تاریخ انتشار : ۱۷:۰۰:۴۶ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

قتل با ضربات سنگ/ قاتل در فیروزآباد دستگیر شد

قتل با ضربات سنگ/ قاتل در فیروزآباد دستگیر شد

قتل با ضربات سنگ/ قاتل در فیروزآباد دستگیر شد


قتل با ضربات سنگ/ قاتل در فیروزآباد دستگیر شد