کد خبر: 11712تاریخ انتشار : ۱۲:۳۳:۴۸ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

قارچ سمی به فارس رسید/ ۴ نفر فوت کردند

قارچ سمی به فارس رسید/ ۴ نفر فوت کردند

قارچ سمی به فارس رسید/ ۴ نفر فوت کردند


قارچ سمی به فارس رسید/ ۴ نفر فوت کردند