کد خبر: 12577تاریخ انتشار : ۲۰:۰۹:۳۵ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

قارچ‌های کوهی عامل از رونق افتادن بازار خرید قارچ‌های پرورشی

قارچ‌های کوهی عامل از رونق افتادن بازار خرید قارچ‌های پرورشی

با انتشار خبر‌های مسمومیت عده‌ای از هموطنان در استان‌های غربی کشور با قارچ‌های کوهی، بازار خرید قارچ‌های پرورشی هم از رونق افتاده است.


با انتشار خبر‌های مسمومیت عده‌ای از هموطنان در استان‌های غربی کشور با قارچ‌های کوهی، بازار خرید قارچ‌های پرورشی هم از رونق افتاده است.