کد خبر: 12581تاریخ انتشار : ۲۰:۱۷:۳۳ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

قارچ‌های پرورشی سمی نیست ؛مردم با اطمینان مصرف کنند

قارچ‌های پرورشی سمی نیست ؛مردم با اطمینان مصرف کنند

با انتشار خبر‌های مسمومیت عده‌ای از هموطنان در استان‌های غربی کشور با قارچ‌های کوهی، بازار خرید قارچ‌های پرورشی هم از رونق افتاده است.


با انتشار خبر‌های مسمومیت عده‌ای از هموطنان در استان‌های غربی کشور با قارچ‌های کوهی، بازار خرید قارچ‌های پرورشی هم از رونق افتاده است.