کد خبر: 14105تاریخ انتشار : ۱۲:۱۷:۱۱ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

فضای مدیریت برای جوانان انقلابی باز شود/ عقب نشینی از استیضاح

فضای مدیریت برای جوانان انقلابی باز شود/ عقب نشینی از استیضاح

فضای مدیریت برای جوانان انقلابی باز شود/ عقب نشینی از استیضاح


فضای مدیریت برای جوانان انقلابی باز شود/ عقب نشینی از استیضاح