کد خبر: 13818تاریخ انتشار : 8:02:25 - شنبه 9 ژوئن 2018

فریاد مظلومیت مرم فلسطین در سراسر فارس

فریاد مظلومیت مرم فلسطین در سراسر فارس

مردم همیشه در صحنه فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس ، مظلومیت مرم فلسطین را فریاد زدند ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  مدیران فارس کارهای کارشناسانه انجام دهند/ مدیریت پزشکی تقویت شود