کد خبر: 13818تاریخ انتشار : ۸:۰۲:۲۵ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

فریاد مظلومیت مرم فلسطین در سراسر فارس

فریاد مظلومیت مرم فلسطین در سراسر فارس

مردم همیشه در صحنه فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس ، مظلومیت مرم فلسطین را فریاد زدند


مردم همیشه در صحنه فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس ، مظلومیت مرم فلسطین را فریاد زدند