کد خبر: 12056تاریخ انتشار : ۹:۰۴:۲۷ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

فرونشست زمین درفارس همچنان نگران کننده/«ایج» شدیدترین نشست رادارد

فرونشست زمین درفارس همچنان نگران کننده/«ایج» شدیدترین نشست رادارد

فرونشست زمین درفارس همچنان نگران کننده/«ایج» شدیدترین نشست رادارد


فرونشست زمین درفارس همچنان نگران کننده/«ایج» شدیدترین نشست رادارد