کد خبر: 1577تاریخ انتشار : ۲۱:۳۲:۳۳ - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

فردا ، نمایش انسجام و اقتدار ملی

فردا ، نمایش انسجام و اقتدار ملی

مردم فارس فردا با برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن انسجام و اقتدار ملی را به نمایش می گذارند.


مردم فارس فردا با برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن انسجام و اقتدار ملی را به نمایش می گذارند.