کد خبر: 11556تاریخ انتشار : ۹:۵۵:۱۰ - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

فراخوان بیست و نهمین جشنواره تئاتر فارس منتشر شد/سپاسدار دبیر شد

فراخوان بیست و نهمین جشنواره تئاتر فارس منتشر شد/سپاسدار دبیر شد

فراخوان بیست و نهمین جشنواره تئاتر فارس منتشر شد/سپاسدار دبیر شد


فراخوان بیست و نهمین جشنواره تئاتر فارس منتشر شد/سپاسدار دبیر شد