کد خبر: 4590تاریخ انتشار : ۹:۰۱:۲۰ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

فجری‌ها در پی گرفتن امتیاز از راه آهن انتهای جدولی

فجری‌ها در پی گرفتن امتیاز از راه آهن انتهای جدولی

زردپوشان شیرازی در ایستگاه ۲۷ بدنبال شکست راه آهن تهران هستند.


زردپوشان شیرازی در ایستگاه ۲۷ بدنبال شکست راه آهن تهران هستند.