کد خبر: 5988تاریخ انتشار : ۱۴:۳۱:۴۵ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

فارس پنجمین استان پر تردد کشور

فارس پنجمین استان پر تردد کشور

استان فارس با تردد ساعتی ۵۰۶ خودرو کماکان در رتبه پنجم قرار دارد.


استان فارس با تردد ساعتی ۵۰۶ خودرو کماکان در رتبه پنجم قرار دارد.