کد خبر: 14318تاریخ انتشار : ۱۱:۰۶:۲۳ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

غربالگری بیش از ۹۷ درصد نوزادان ۳ تا ۵ روزه سپیدانی

غربالگری بیش از ۹۷ درصد نوزادان ۳ تا ۵ روزه سپیدانی

غربالگری بیش از ۹۷ درصد نوزادان ۳ تا ۵ روزه سپیدانی


غربالگری بیش از ۹۷ درصد نوزادان ۳ تا ۵ روزه سپیدانی