کد خبر: 5894تاریخ انتشار : ۹:۱۶:۰۱ - جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

غار طبیعی شاپور ، جاذبه گردشگری شمال غرب فارس

غار طبیعی شاپور ، جاذبه گردشگری شمال غرب فارس

غار طبیعی – تاریخی شاپور سهم بسزایی از آمار بازدید گردشگری شمال غرب فارس به خود اختصاص داده است .


غار طبیعی – تاریخی شاپور سهم بسزایی از آمار بازدید گردشگری شمال غرب فارس به خود اختصاص داده است .