کد خبر: 5836تاریخ انتشار : ۸:۵۴:۱۷ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

غار شاپور جاذبه گردشگری جنوب غرب فارس

غار شاپور جاذبه گردشگری جنوب غرب فارس

غار طبیعی -تاریخی شاپور جز مجموعه طبیعی تاریخی بیشاپور محسوب می‌شود که با توجه به ظرفیت گردشگری سهم بسزایی از آمار بازدید گردشگری را به عنوان قطب گردشگری جنوب غرب فارس به خود اختصاص داده است.


غار طبیعی -تاریخی شاپور جز مجموعه طبیعی تاریخی بیشاپور محسوب می‌شود که با توجه به ظرفیت گردشگری سهم بسزایی از آمار بازدید گردشگری را به عنوان قطب گردشگری جنوب غرب فارس به خود اختصاص داده است.