کد خبر: 5581تاریخ انتشار : ۸:۲۲:۰۹ - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

عنوان چهارم ژیمناستیک کار فارس در جام جهانی باکو

عنوان چهارم ژیمناستیک کار فارس در جام جهانی باکو

سعید رضا کیخا در جام جهانی ژیمناستیک به کسب عنوان چهارم بسنده کرد.


سعید رضا کیخا در جام جهانی ژیمناستیک به کسب عنوان چهارم بسنده کرد.