کد خبر: 13484تاریخ انتشار : ۱۱:۵۵:۴۸ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

عنوان سوم فرنگی کار فارس در رقابت‌های گرجستان

عنوان سوم فرنگی کار فارس در رقابت‌های گرجستان

امیر رضا ده بزرگی کشتی گیر نوجوان فارسی بر سکوی سوم پیکار‌های بین المللی گرجستان ایستاد.


امیر رضا ده بزرگی کشتی گیر نوجوان فارسی بر سکوی سوم پیکار‌های بین المللی گرجستان ایستاد.