کد خبر: 5057تاریخ انتشار : ۱۱:۳۰:۲۴ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

عملیات خط انتقال آب به خرامه با سرعت بیشتری انجام شود

عملیات خط انتقال آب به خرامه با سرعت بیشتری انجام شود

عملیات خط انتقال آب به خرامه با سرعت بیشتری انجام شود


عملیات خط انتقال آب به خرامه با سرعت بیشتری انجام شود