کد خبر: 6219تاریخ انتشار : ۱۲:۰۸:۱۴ - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

عملیات اجرایی نخستین روستای گلخانه ای کشور در فارس آغاز شد

عملیات اجرایی نخستین روستای گلخانه ای کشور در فارس آغاز شد

عملیات اجرایی نخستین روستای گلخانه ای کشور در فارس آغاز شد


عملیات اجرایی نخستین روستای گلخانه ای کشور در فارس آغاز شد