کد خبر: 14449تاریخ انتشار : ۱۱:۵۸:۰۹ - پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

عضو گیری خانه تئاتر شیراز آغاز خواهد شد

عضو گیری خانه تئاتر شیراز آغاز خواهد شد

عضو گیری خانه تئاتر شیراز آغاز خواهد شد


عضو گیری خانه تئاتر شیراز آغاز خواهد شد