کد خبر: 14496تاریخ انتشار : ۷:۲۲:۳۲ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

عزت و اقتدار امروز به واسطه وحدت و یکپارچگی ملت است

عزت و اقتدار امروز به واسطه وحدت و یکپارچگی ملت است

عزت و اقتدار امروز به واسطه وحدت و یکپارچگی ملت است


عزت و اقتدار امروز به واسطه وحدت و یکپارچگی ملت است