کد خبر: 12213تاریخ انتشار : ۱۳:۳۵:۲۵ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

عرضه‌ی سوخت در شهرستان شیراز به روال طبیعی برگشت

عرضه‌ی سوخت در شهرستان شیراز به روال طبیعی برگشت

عرضه‌ی سوخت در شهرستان شیراز به روال طبیعی برگشت


عرضه‌ی سوخت در شهرستان شیراز به روال طبیعی برگشت