کد خبر: 12965تاریخ انتشار : ۱۰:۱۴:۱۲ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

طی ۴ سال یک سرقت از گردشگران خارجی را در فارس شاهد بودیم

طی ۴ سال یک سرقت از گردشگران خارجی را در فارس شاهد بودیم

طی ۴ سال یک سرقت از گردشگران خارجی را در فارس شاهد بودیم


طی ۴ سال یک سرقت از گردشگران خارجی را در فارس شاهد بودیم