کد خبر: 4944تاریخ انتشار : ۱۲:۳۷:۲۹ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

طرح توسعه مانند مصوبه اجرایی شود/ بافت تاریخی از فقر خارج می شود

طرح توسعه مانند مصوبه اجرایی شود/ بافت تاریخی از فقر خارج می شود

طرح توسعه مانند مصوبه اجرایی شود/ بافت تاریخی از فقر خارج می شود


طرح توسعه مانند مصوبه اجرایی شود/ بافت تاریخی از فقر خارج می شود