کد خبر: 2616تاریخ انتشار : ۲۳:۲۱:۲۳ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

طرح آمایش سرزمین فارس، توسعه همه جانبه استان را به همراه دارد

طرح آمایش سرزمین فارس، توسعه همه جانبه استان را به همراه دارد

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه فارس گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند به مدت یک هفته نظرات خود را در خصوص طرح آمایش سرزمین فارس ارائه دهند.


رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه فارس گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند به مدت یک هفته نظرات خود را در خصوص طرح آمایش سرزمین فارس ارائه دهند.