کد خبر: 4853تاریخ انتشار : ۱۸:۳۸:۳۸ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

ضرورت توجه به بهسازی معابر برای معلولان و گروه‌های هدف در شیراز

ضرورت توجه به بهسازی معابر برای معلولان و گروه‌های هدف در شیراز

ضرورت توجه به بهسازی معابر برای معلولان و گروه‌های هدف در شیراز

ضرورت توجه به بهسازی معابر برای معلولان و گروه‌های هدف در شیراز