کد خبر: 12611تاریخ انتشار : ۱۲:۴۸:۰۵ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

ضرورت تقویت فعالیت‌های سوادآموزی در بخش زنان زندانی

ضرورت تقویت فعالیت‌های سوادآموزی در بخش زنان زندانی

ضرورت تقویت فعالیت‌های سوادآموزی در بخش زنان زندانی


ضرورت تقویت فعالیت‌های سوادآموزی در بخش زنان زندانی