کد خبر: 5186تاریخ انتشار : ۱۴:۰۶:۴۵ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

ضرورت افزایش دانش مردم برای پیشگیری و کنترل نارسایی کلیوی

ضرورت افزایش دانش مردم برای پیشگیری و کنترل نارسایی کلیوی

با توجه به افزایش روزافزون بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی، افزایش دانش مردم برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر به عنوان علت اصلی ایجاد نارسایی کلیوی، ضروری است.


با توجه به افزایش روزافزون بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی، افزایش دانش مردم برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر به عنوان علت اصلی ایجاد نارسایی کلیوی، ضروری است.