کد خبر: 226تاریخ انتشار : ۸:۴۳:۴۹ - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

ضرر میلیاردی خرید اتوبوس‌ توسط شهرداری