کد خبر: 13645تاریخ انتشار : ۸:۰۱:۲۹ - پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

صدقات مردم فارس تنها در داخل استان هزینه می‌شود

صدقات مردم فارس تنها در داخل استان هزینه می‌شود

صدقات و کمک‌های مردم استان فارس تنها در داخل استان هزینه می‌شود.


صدقات و کمک‌های مردم استان فارس تنها در داخل استان هزینه می‌شود.